Polski / English : Szukaj

Regulamin


Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem sklepu internetowego www.natfr.pl


NAT Fashion Room


1. Adres Pracowni i Showroomu Al. Niepodległości 705/2  81 -853 Sopot
2. Adres do pracowni Gen. Generała Sikorskiego 8 81-827 Sopot

Nr rachunku: ING Bank Śląski 80 1050 1764 1000 0092 0514 5452

Dla płatności poza krajem: PL 80 1050 1764 1000 0092 0514 5452

Telefon kontaktowy: +48 507110272 (Aneta Augustyniak) +48 539310797 (Natalia Augustyniak)
Email: natfashionroom@gmail.com


§ 1 Postanowienia ogólne


Sklep NAT Fashion Room jest własnością podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Gdynia pod numerem: 30114, z siedzibą w Sopocie 81-853, Al. Gen. Sikorskiego 8/10 81-827 NIP 586-117-67-66, Regon: 191598472


§ 2 Składanie zamówień


1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
Towar
1. Każdy produkt oferowany w sklepie został wyprodukowany w Polsce przez NAT Fashion Room.


§ 3 Koszty i termin wysyłki


1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§ 4 Płatności


1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe sklepu.
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro


3.1  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.
3.2 Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.§ 5 Procedura reklamacji


1. Klient ma prawo zwrotu (odstąpienia od umowy sprzedaży) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócenia towaru w najszybszym możliwym terminie do sklepu. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy (zgłoszenie zwrotu mailowo lub za pośrednictwem poczty), a następnie przysłanie na adres sklepu zakupionego towaru. Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych na podany przez Klienta numer konta.
Adres, na który prosimy odsyłać zwracane produkty:
Adres pracowni: Gen. Generała Sikorskiego 8 81-827 Sopot
2. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego tj. niekompletnego oraz posiadającego ślady użytkowania.
3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Produkty zwracane do sklepu są wysyłane na koszt Klienta.
4. Jeśli Klient odstąpi od wykonywania umowy przez sklep, jest on zobowiązany do poniesienia uzasadnionych kosztów poniesionych przez sklep i związanych z realizacją zlecenia Klienta. 


Zamówienia indywidualne


NAT Fashion Room pozwala klientom na modyfikację ubioru na życzenie klienta tzn. szycie miarowe, zmiana fasonu, dopasowanie ubioru, zmiana wymiarów, użycie innych tkanin-w tym przypadku towar nie podlega zwrotowi.
W przypadku zamówień indywidualnych zgodnie z art. 10.3 ust. 4 Ustawy z dn. 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ponieważ dokonuje on samodzielnej konfiguracji produktu tworzonego na jego indywidualne potrzeby.


§ 6 Zwrot pieniędzy


Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.


§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.


§ 8 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)